• Εισαγωγή • Συντελεστές • Περιαστικοί Μύθοι • 'Aρθρα • Συχνές Ερωτήσεις • Επικοινωνία
 
« « Επιστροφή στο Αλφαβητικό ευρετήριο

 

Μετατόπιση

Ένας όρος που δημιουργήθηκε από τους παραψυχολόγους για να περιγράψει την έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ του πομπού και του δέκτη σε ψυχικά πειράματα με κάρτες. Θεωρείται πως ο δέκτης είναι μια ή δυο κάρτες πριν ή μετά στην ενόραση του.

Η μετατόπιση φαίνεται να εισήχθηκε στην ιστορία των ψυχικών ερευνών όταν ο Whately Carrington συμβούλεψε τον S. G. Soal να κάνει κάποια επεξεργασία των δεδομένων του που είχε συλλεξει από 120,000 εικασίες καρτών που έγιναν από 160 άτομα σε ένα διάστημα τεσσάρων χρόνων. Ο Soal δεν βρήκε τίποτα το στατιστικά σημαντικό οπότε και κατά την άποψη του, καμία ένδειξη για Εξωαισθητηριακή Αντίληψη. Ο Carrington τον συμβούλεψε να ψάξει στα δεδομένα του για μετατοπίσεις (Alcock 1981: 154). Ο Soal βρήκε κάποια στατιστικά ενδιαφέροντα νούμερα σε 2 από τα 160 υποκείμενα του όταν συσχέτισε εικασίες όχι με τις τρέχουσες κάρτες αλλά με κάρτες που εμφανίστηκαν πριν ή μετά τις τρέχουσες * . Ο Soal θεώρησε τα στατιστικά δεδομένα σαν επιστημονική απόδειξη της τηλεπάθειας.

Η δουλειά του Soal έπεσε σε ανυποληψία όταν αποδείχθηκε πως παραποίησε τα δεδομένα σε ένα από τα πιο διάσημα ψυχικά πειράματα που είχε κάνει, ώστε να κάνει την πιθανότητα σωστής πρόβλεψης να φαίνεται μεγαλύτερη απ' ότι σαν να οφείλεται στην τύχη (Alcock 1981: 140-141). Ίσως ο Soal να ήξερε πως η μετατόπιση θα γελοιοποιούταν από την επιστημονική κοινότητα. Συνεπώς, όταν "έκλεψε" δεν παραποίησε τα δεδομένα προς την κατεύθυνση της μετατόπισης αλλά προς το ν' αυξήσει απ' ευθείας το ποσοστό επιτυχίας του δέκτη.

Ο Dean Radin, που θεωρεί το βιβλίο του The Conscious Universe (Το Συνειδητό Σύμπαν) ως να παρέχει αποδείξεις πέρα από κάθε λογική αμφιβολία για "την επιστημονική ορθότητα των ψυχικών φαινομένων", δεν αναφέρει καν τον Soal πουθενά.

Σχετικές καταχωρίσεις: ψ-αστοχία, ψ


Περισσότερες Πληροφορίες

Alcock, James E. Parapsychology: Science or Magic (Pergamon Press 1981)

Alcock, James, Jean Burns and Anthony Freeman. eds. Psi Wars - Getting To Grips With the Paranormal . (Imprint Academic 2003).

Alcock, James E. Science and Supernature : a Critical Appraisal of Parapsychology (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1990).

Hansel, Charles Edward Mark. ESP; a Scientific Evaluation (New York: Scribner, 1966).

Hansel, C.E.M. ESP and Parapsychology: A Critical Re- Evaluation (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1980).

Hansel, C.E.M. The Search for Psychic Power : ESP and Parapsychology Revisited (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).

Hyman, Ray. The Elusive Quarry : a Scientific Appraisal of Psychical Research (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).

 
Copyright © skepdic.gr
Κεντρική σελίδα Κεντρική σελίδα