• Εισαγωγή • Συντελεστές • Περιαστικοί Μύθοι • 'Aρθρα • Συχνές Ερωτήσεις • Επικοινωνία
 
« « Επιστροφή στο Αλφαβητικό ευρετήριο

 

Επιχείρημα από την άγνοια

Το Επιχείρημα από την άγνοια (argumentum ad ignorantiam) (ή και επίκληση στην άγνοια) είναι μια λογική πλάνη που προκύπτει όταν εκφέρουμε ένα επιχείρημα το οποίο είναι άσχετο με αυτό που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Ειδικότερα, το Επιχείρημα από την Άγνοια αναφέρεται στο να ισχυρίζεται κάποιος ότι μια πρόταση είναι ορθή επειδή δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος, ή ότι είναι λάθος επειδή δεν έχει αποδειχθεί ορθή. Η ισχύς μιας πρότασης εξαρτάται από τα δεδομένα που την στηρίζουν (ή αντικρούουν), όχι από την έλλειψη στοιχείων για την αντίθετη ή αντιφατική της πρόταση (Αντίθετες προτάσεις είναι αυτές που δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα αληθείς. Μπορούν όμως να είναι και οι δυο ταυτόχρονα ψευδείς.Οι " Ο Γιώργος ήταν στην Αθήνα την στιγμή της ληστείας" και " Ο Γιώργος ήταν στην Πάτρα την στιγμή της ληστείας" είναι δυο αντίθετες προτάσεις. "Ο Γιώργος ήταν στην Αθήνα την στιγμή της ληστείας" και " Ο Γιώργος δεν ήταν στην Αθήνα την στιγμή της ληστείας" είναι δυο αντιφατικές προτάσεις όπου μόνο η μια από τις δυο μπορεί να είναι αληθής. Μια πρόταση είναι ορθή αν η αντιφατική της είναι ψευδής, και αντίστροφα.)(σ.τ.μτφ.: Όταν δυο προτάσεις είναι αντιφατικές τότε λέμε ότι η μια είναι η άρνηση της άλλης.Στα μαθηματικά ορίζεται ένας τελεστής ο οποίος παράγει την άρνηση μιας πρότασης. Ο τελεστής αυτός είναι ο NOT. Έτσι αν έχουμε μια πρόταση Α="Το κουτί είναι κόκκινο", η άρνηση της, δηλαδή η αντιφατική της πρόταση είναι η NOT(Α)=ΟΧΙ("Το κουτί είναι κόκκινο").Δηλαδή το κουτί δεν είναι κόκκινο. Προφανώς ή είναι το κουτί κόκκινο ή δεν είναι.Δεν μπορούν να ισχύουν και οι δυο προτάσεις ταυτόχρονα.Σίγουρα όμως ισχύει η μια από τις δυο. Από την άλλη, οι προτάσεις Α="Το κουτί είναι κόκκινο" και Β="Το κουτί είναι πράσινο" είναι δυο αντίθετες προτάσεις. Δεν μπορούν να ισχύουν και οι δυο ταυτόχρονα, δηλαδή το κουτί δεν μπορεί να είναι και κόκκινο και πράσινο ταυτόχρονα, μπορούν όμως να είναι και οι δυο λάθος.Το κουτί μπορεί να είναι μαύρο!)

Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι το Σύμπαν δεν δημιουργήθηκε από μια ευφυή διάνοια δεν αποδεικνύει ότι δημιουργήθηκε από μια τέτοια διάνοια. Αντίθετα, το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι το Σύμπαν δημιουργήθηκε από μια ευφυή διάνοια δεν αποδεικνύει ότι δεν δημιουργήθηκε από μια τέτοια διάνοια.

Το επιχείρημα απότην άγνοια μπορεί να γίνει πιο "σαγηνευτικό" όταν στηρίζεται πάνω σε ευσεβείς πόθους μας. Για παράδειγμα, άνθρωποι που θέλουν να πιστέψουν στην αθανασία μπορεί να ρέπουν να πιστέψουν έναν τέτοιο ισχυρισμό ελλείψει στοιχείων για το αντίθετο.


Περισσότερες Πληροφορίες

Browne, M. Neil & Stuart M. Keeley. Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking (Prentice Hall, 1997).

Carroll, Robert Todd. Becoming a Critical Thinker - A Guide for the New Millennium (Boston: Pearson Custom Publishing, 2000).

Damer. T. Edward. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-Free Arguments 4th edition (Wadsworth Pub Co, 2001).

Kahane, Howard. Logic and Contemporary Rhetoric: The Use of Reason in Everyday Life, 8th edition (Wadsworth, 1997).

Moore, Brooke Noel. Critical Thinking (Mayfield Publishing Company, 2000).

 

 
Copyright © skepdic.gr
Κεντρική σελίδα Κεντρική σελίδα