• Εισαγωγή • Συντελεστές • Περιαστικοί Μύθοι • 'Aρθρα • Συχνές Ερωτήσεις • Επικοινωνία
 
« « Επιστροφή στο Αλφαβητικό ευρετήριο

 

H Πλάνη της Προϋπόθεσης του Ζητούμενου

Η προϋπόθεση του ζητούμενου (ή "λήψη του ζητούμενου", Αγλ. begging the question, Λατ. petitio principii,) είναι αυτό που κάνει κάποιος σε ένα επιχείρημα, όταν προϋποθέτει αυτό που θέλει να αποδείξει.

Ένα επιχείρημα είναι ένα είδος συλλογισμού όπου ένας προτάσει κάποιους λόγους για να υποστηρίξει κάποιον ισχυρισμό. Οι λόγοι αυτοί λέγονται υποθέσεις και ο ισχυρισμός που προσπαθεί να υποστηρίξει, λέγεται συμπέρασμα.

Αν οι υποθέσεις οδηγούν στο συμπέρασμα και οι υποθέσεις είναι αμφισβητίσιμες, τότε λέγεται ότι προϋποτίθεται η ερώτηση/ζητούμενο.

Το επόμενο επιχείρημα προϋποθέτει το ζητούμενο.

Ξέρουμε ότι ο Θεός υπάρχει επειδή μπορούμε να δούμε την απόλυτη
τάξη στην δημιουργία Του, μια τάξη που υποδηλώνει μια υπερφυσική
οντότητα για την δημιουργία της.

Το συμπέρασμα αυτού του επιχειρήματος είναι ότι ο Θεός υπάρχει. Οι υποθέσεις προϋποθέτουν ότι υπάρχει ένας Δημιουργός και Σχεδιαστής του Σύμπαντος, δηλαδή ο Θεός. Σε αυτό το επιχείρημα δεν θα έπρεπε να υποτεθεί ότι το σύμπαν υποδηλώνει έναν εφυή σχεδιασμό, αλλά να προταθούν λόγοι που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Το επόμενο επιχείρημα επίσης προϋποθέτει το ζητούμενο.

Η έκτρωση είναι ο αδικαιολόγητος τερματισμός μιας ανθρώπινης ζωής
και ως τέτοιος, είναι φόνος. Ο φόνος είναι παράνομος οπότε και η έκτρωση
πρέπει να είναι παράνομη.

Το συμπέρασμα αυτής της πρότασης εμπεριέχεται στις υποθέσεις της. Αν κάποιος υποθέσει ότι η έκτρωση είναι φόνος τότε είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι η έκτρωση είναι παράνομη μιας και ο φόνος είναι παράνομος. Συνεπώς, υποθέτει ότι η έκτρωση θα πρέπει να είναι παράνομη (το συμπέρασμα) με το να υποθέτει ότι είναι φόνος. Σε αυτό το επιχείρημα, δεν θα έπρεπε να υποθέσουμε ότι η έκτρωση είναι φόνος, αλλά να επιχειρηματολογήσουμε για το αν είναι φόνος ή όχι.

Το επόμενο είναι ένα ακόμα επιχείρημα που προϋποθέτει το ζητούμενο.

Τα παραφυσικά φαινόμενα υπάρχουν επειδή είχα εμπειρίες οι οποίες
μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως παραφυσικές.

Το συμπέρασμα αυτής της πρότασης είναι ότι τα παραφυσικά φαινόμενα υπάρχουν. Ο συλλογισμός προϋποθέτει την ύπαρξη παραφυσικών φαινομένων μιας και αυτός που εκφέρει αυτό το επιχείρημα υποστηρίζει ότι είχε παραφυσικές εμπειρίες. Δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν οι εμπειρίες τους σαν παραφυσικές αλλά θα έπρεπε να προσπαθήσει να αποδείξει αν είναι παραφυσικές ή όχι.

Εδώ είναι ένα τελευταίο παράδειγμα που προϋποθέτει το ζητούμενο.

Οι μνήμες προηγούμενων ζωών διαφόρων παιδιών αποδεικνύουν ότι
υπάρχουν προηγούμενες ζωές επειδή τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν
άλλη πηγη για τις μνήμες τους εκτός αν είχαν ζήσει στο παρελθόν.

Το συμπέρασμα σε αυτό το επιχείρημα είναι ότι υπάρχουν οι προηγούμενες ζωές. Οι υποθέσεις προϋποθέτουν ότι τα παιδιά είχαν προηγούμενες ζωές. Δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι τα παιδιά έχουν προηγούμενες ζωές αλλά θα έπρεπε να επιχειρηματολογηθεί κάτι τέτοιο. ( το να λέμε ότι οι μνήμες δεν μπορούν να έχουν άλλη προέλευση εκτός απο τις προηγούμενες ζωές, είναι σαν να λέμε ότι οι προηγούμενες ζωές υπάρχουν. Αυτό δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί σαν δεδομένο αλλά να αμφισβητηθεί)

 

 
Copyright © skepdic.gr
Κεντρική σελίδα Κεντρική σελίδα