• Εισαγωγή • Συντελεστές • Περιαστικοί Μύθοι • 'Aρθρα • Συχνές Ερωτήσεις • Επικοινωνία
 
« « Επιστροφή στο Αλφαβητικό ευρετήριο

 

Εννεάγραμμα

Ολόκληρη η γνώση μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα εννεάγραμμα και να ερμηνευτεί με τη βοήθεια αυτού. Και ο άνθρωπος γνωρίζει, δηλαδή καταλαβαίνει, μόνο τα όσα μπορεί να τοποθετήσει στο εννεάγραμμα. Για οτιδήποτε δεν μπορεί να τοποθετήσει στο εννεάγραμμα, όλα τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες είναι άχρηστες. Τα πάντα μπορούν να συμπεριληφθούν και να διαβαστούν σε ένα εννεάγραμμα. --P.D. Ouspensky, InSearchofthemiraculous* (Σε αναζήτηση του θαύματος)

Το διδάσκω σε συνδυασμό με έναν ψυχίατρο που ενδιαφέρεται πολύ για το Εννεάγραμμα. Οι ψυχοθεραπευτές το θέλουν ως ένα πολύ χρήσιμο, περιζήτητο εργαλείο για τη δουλειά τους με τα φυσιολογικά, δραστήρια άτομα. Βλέπετε, δεν υπάρχει ψυχολογία για τον φυσιολογικό και δραστήριο άνθρωπο…

Μου έχουν τύχει άτομα τύπου ΕΝΑ που έχουν απωθήσει το θυμό τους σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν πιστεύουν ότι είναι θυμωμένοι....

... η διαδικασία της πνευματικής μετατροπής είναι κυρίαρχη. Είτε το ξέρουμε είτε όχι, όλοι μεταμορφωνόμαστε, επειδή είμαστε «πεινασμένοι» για το αντίθετο των ελαττωμάτων μας. Ακόμα κι αν δεν γνωρίζουμε τα ελαττώματά μας, υποφέρουμε από την έλλειψη της αντίθετης τάσης. ----HelenPalmer, oftheOralTradition  (Προφορική Παράδοση)

Η δουλειά των συγγραφέων του εννεαγράμματος είναι απλώς μη-επιστημονική και χωρίς λογικά θεμέλια, διότι βασίζεται σε δογματικές διατυπώσεις σε αντίθεση με το σύστημα Arica, το οποίο με οποιοδήποτε κριτήριο είναι λογικό κι επιστημονικό και βασίζεται σε λογικές μεταφυσικές προτάσεις και στην απόλυτη θεολογική αλήθεια. --Oscar Ichazo

Το εννεάγραμμα βασίζεται στο συλλογισμό ότι καθένας από μας έχει μια κυρίαρχη (όχι αποκλειστική) ενέργεια που τον ωθεί σε οτιδήποτε κάνει. Αυτή η κυρίαρχη ενέργεια είναι το μεγαλύτερό μας δώρο, οπότε τη χρησιμοποιούμε υπερβολικά και γίνεται το πρώτιστο ελάττωμά μας – το αμάρτημά μας. Αυτή η ενέργεια, σαν ένας κυρίαρχος άνεμος που λυγίζει ένα δέντρο για πάντα, σμιλεύει τη γεωγραφία του εσωτερικού μας κόσμου και διαμορφώνει ολόκληρη τη ζωή μας. --Enneagram Central


Το εννεάγραμμαTο εννεάγραμμα είναι κυριολεκτικά ένα σχήμα με εννέα γραμμές. Μεταφορικά όμως, το εννεάγραμμα είναι ένα βουδιστικό σύμβολο της Νέας Εποχής, μια μυστική είσοδος για την κατηγοριοποίηση της προσωπικότητας. Το σχήμα βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι αριθμοί 7 και 3 έχουν μυστικιστικές ιδιότητες.* Αποτελείται από έναν κύκλο με εννέα ισαπέχοντα σημεία  στην περιφέρεια. Τα σημεία ενώνονται με δύο σχήματα: το ένα ενώνει τους αριθμούς 1 - 4 - 2 - 8 - 5 - 7 - 1. Το άλλο ενώνει τα 3, 6 και 9. Η αλληλουχία 142857 βασίζεται στο γεγονός ότι η διαίρεση του 1 με το 7 δίνει μια απεριόριστη επανάληψη του αριθμού 142857. Μάλιστα, η διαίρεση με το 7 οποιουδήποτε ακέραιου αριθμού μη-πολλαπλάσιου του 7 δίνει τον αριθμό 142857 επαναλαμβανόμενο. Επίσης 142857 x 7 = 999999. Και φυσικά η διαίρεση του 1 με το 3 δίνει επαναλαμβανόμενα τριάρια. Το τρίγωνο που σχηματίζεται από τους αριθμούς 3, 6 και 9 ενώνει όλους τους αριθμούς του κύκλου που διαιρούνται με το 3. Η απόδοση μεταφυσικής ή μυστικιστικής σημασίας στις αριθμητικές πράξεις είναι σκέτη προκατάληψη και πισωγύρισμα σε παλαιότερη εποχή της ανθρώπινης ιστορίας όπου η άγνοια εθεωρείτο άποψη (συγνώμη στον "Dilbert" και στον Scott Adams).

Το εννεάγραμμα αντιπροσωπεύει εννέα τύπους προσωπικοτήτων. Ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι διάφοροι τύποι εξαρτάται από το ποιόν ρωτάς. Ορισμένοι τους καθορίζουν με βάση κάποια θεμελιώδη αδυναμία ή αμάρτημα. Άλλοι τους καθορίζουν με βάση κάποια θεμελιώδη ενέργεια που καθορίζει ολόκληρη την ύπαρξη του ατόμου. Κάποιοι ακολουθούν την κλασική θεωρία των βιορυθμών και ταξινομούν τους εννέα τύπους ανάλογα με τους τρεις τύπους: διανοητικός, συναισθηματικός και σωματικός . Άλλοι ταξινομούν τους εννέα τύπους με βάση τους τρεις τύπους ενστικτώδους κινήτρου: το ένστικτο της Αυτοσυντήρησης, τα Κοινωνικά ένστικτα και τα Σεξουαλικά ένστικτα.* Κάποιοι ακολουθούν τον Gurdjieff (Γκουρτζίεφ), ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει ακολουθήσει τον Σουφισμό, και ταξινομούν τους τύπους σε διανοητικούς, συναισθηματικούς και ενστικτώδεις.

Εκείνος που φαίνεται πως είναι ο «πατέρας» του εννεαγράμματος , ο Oscar Ichazo (1931), μίλησε για εννιάγωνα (σχήματα με  εννέα γωνίες, εγγεγραμμένα σε κύκλο, με ευθείες γραμμές να ενώνουν κάθε σημείο με άλλα δύο) και εγω-στερεότυπα να αντιστοιχούν σε καθένα από τα εννιά σημεία. (διάφορες πηγές ισχυρίζονται ότι ο Ichazo έμαθε για το εννεάγραμμα μέσω των γραπτών του Ouspensky γύρω από τον Gurdjieff, αλλά ο Ichazo το αρνείται.) Ονόμασε το σύστημά του Arica, το όνομα μιας παραθαλάσσιας πόλης στη βόρεια Χιλή, κοντά στα Περουβιανά σύνορα, όπου ίδρυσε την πρώτη του σχολή το 1971. Στις αρχές του '90, υπήρχαν «40 περίπου σχολές εκμάθησης του Arica στις ΗΠΑ, τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία.»*

Το σύστημα Arica απαρτίζεται από ένα σύνολο πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων με τη μορφή μιας ιεραρχίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων εννέα επιπέδων που αποβλέπουν στη συνολική ανάπτυξη του ανθρώπου…Το σύστημα Arica σημειώνει ότι το ανθρώπινο σώμα και ψυχή αποτελούνται από εννέα ανεξάρτητα, ωστόσο αλληλοσυνδεόμενα, συστήματα. Συγκεκριμένες ανισορροπίες αυτών των συστημάτων ονομάζονται «στερεότυπα».... Αυτές οι εννέα ξεχωριστές συνιστώσες απεικονίζονται με εννεάγωνα- σχήματα που χαρτογραφούν τον ανθρώπινο ψυχισμό... Υπάρχουν επτά θεμελιώδη εννεάγωνα που σχετίζονται με τα εννέα εγω-στερεότυπα. Επομένως, τα εννεάγωνα αποτελούν τους δομικούς χάρτες του ανθρώπινου ψυχισμού ... και παρέχουν έναν οδηγό μέσω του οποίου κάποιος μπορεί να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του και την αλληλεπίδρασή του με τους άλλους… Το εγω-στερεότυπο προκύπτει από τη συσσώρευση βιωμάτων κατά την παιδική ηλικία και διαμορφώνει την προσωπικότητα του ατόμου. Η εκμάθηση του συστήματος Arica αποσκοπεί στο να ξεπεραστεί ο έλεγχος και η επιρροή των στερεοτύπων αυτών ώστε το άτομο να μπορέσει να επιστρέψει στην εσωτερική ισορροπία με την οποία αυτός/αυτή γεννήθηκε.

Ο Ichazo θα ισχυριζόταν ότι «το κυρίαρχο πάθος του Νωθρού τύπου είναι η Νωθρότητα; το κυρίαρχο πάθος του Μνησίκακου τύπου είναι ο Θυμός; και το κυρίαρχο πάθος του Κόλακα είναι η ‘Επαρση». Εν ολίγοις, ανέπτυξε μια κατηγοριοποίηση «εγω-στερεότυπων» βασισμένος στην κλασική Χριστιανική θεωρία των επτά θανάσιμων αμαρτημάτων προσθέτοντας τον φόβο και τον δόλο.

Ο Ichazo ονομάστηκε «ο συνεχιστής του Gurdjieff» από τον σκηνοθέτη Alexandro Jodorowsky ("El Topo," "The Holy Mountain"), ο οποίος ισχυρίζεται ότι πέρασε ένα σαββατοκύριακο επεκτείνοντας τη συνείδησή του μαζί με τον Ichazo και LSD, σύμφωνα με τον Jay Babcock. Κάποιοι δάσκαλοι του εννεαγράμματος πιστεύουν ότι ο Gurdjieff έμαθε το εννεάγραμμα από δασκάλους του Σουφισμού, και ότι εκπαιδεύτηκε στις μυστικιστικές τέχνες όχι μόνο του Σουφισμού αλλά και της καμπάλα και του Ζεν. Λέγεται ότι μελέτησε πολεμικές τέχνες, γιόγκα, Βουδισμό, Κομφουκιανισμό, I Ching και αλχημεία. Ο Sam Keen (1973) ισχυρίζεται ότι ο Ichazo  του είπε πως άρχισε να διδάσκει το εννεάγραμμα μετά από μια εβδομάδα σε «θεϊκό κώμα.» Ο Ιchazo το αρνείται. Ο Ichazo ισχυρίζεται ότι διαθέτει μια επιστημονική βάση για τη θεωρία των τύπων προσωπικότητας, των στερεοτύπων κλπ. Αρνείται ότι οι απόψεις του βασίστηκαν σε ενοράσεις παρμένες από πολυάριθμες εκλεκτικές πηγές, αναμεμειγμένες σε ένα αμάλγαμα μυστικιστικής βλακολογίας.  Ωστόσο, η National Catholic Reporterσχυρίζεται ότι:

Ο Ichazo ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε τις ιδιότητες του εννεαγράμματος ενώ βρισκόταν σε κάποιο είδος έκστασης ή ύπνωσης υπό την επήρεια κάποιου πνεύματος ή αγγελικού όντος: του Αρχάγγελου Γαβριήλ, του Green Qu’Tub” [πνευματικός ηγέτης του Σουφισμού] ή του Metatron, του πρίγκιπα των αρχαγγέλων.*

Ο Ichazo το αρνείται και λέει:

Δεν έλαβα αυτό το υλικό από κανέναν αρχάγγελο ή οποιαδήποτε οντότητα, ... ήταν ο καρπός μιας μακρόχρονης, προσεκτικής και αφοσιωμένης μελέτης των ανθρώπινων ψυχισμών και των βασικών φιλοσοφικών και θεολογικών προβλημάτων.... μετά από δουλειά ετών με τα εννεαγράμματα, μπορούσα να τα δω νοερά όπως συμβαίνει και με τις ταντρικές απεικονίσεις που γίνονται πιο ζωντανές και διαυγείς από οτιδήποτε μπορούμε να αντιληφθούμε με τις κοινές αισθήσεις. Αλλά όταν λέω ότι είδα ολόκληρο το σύστημα των εννεαγραμμάτων όπως σε όραμα, αναφέρομαι στην διαύγεια της σκέψης με την οποία μπόρεσα να οραματιστώ το όλο σύστημα μετά από τόσα πολλά χρόνια αφοσιωμένης, εντατικής δουλειάς. Αυτό ήθελα να μεταφέρω με το άρθρο μου, το οποίο αναφέρει:

«Μου εμφανίστηκαν, 108 στο σύνολο, σαν σε όραμα, δείχνοντας τους εσωτερικούς τους συσχετισμούς με απόλυτη διαύγεια, το 1954 στο Σαντιάγκο της Χιλής .... δεν είμαι απλά ο κάτοχος της έναρξης αυτής της παράδοσης, αλλά επίσης, όπως μπορεί να αποδειχθεί χειροπιαστά και απόλυτα, τα 108 εννεαγράμματα και ολόκληρο το σύστημα έχουν αναπτυχθεί από μένα και μόνο εμένα, και είμαι περισσότερο από έτοιμος να το διεκδικήσω δημοσίως.*

Όπως ο Gurdjieff—ή ίσως όχι όπως ο Gurdjieff—υποστήριξε ότι γεννιόμαστε με μια ποιότητα (φύση) που έρχεται σε σύγκρουση με την προσωπικότητά μας (ανατροφή), και ότι πρέπει να παλέψουμε για να τις φέρουμε σε συμφωνία και να επιστρέψουμε στην αληθινή μας ποιότητα. Ίδρυσε το Ινστιτούτο Αrica  το 1971.* Το Ινστιτούτο εξακολουθεί να υπάρχει, παρόλο που έχει περιοριστεί κάπως η ακμή του σε σχέση με τις αρχές του '90, και τώρα παρέχει εκπαίδευση πάνω στα «Εννέα Υπεργνωστικά Συστήματα» και στο T'ai chichuan σε κέντρα στη Νέα Υόρκη και την Ευρώπη.

Διάφοροι πρώην μαθητές τροποποίησαν τη διδασκαλία του Ichazo τα τελευταία είκοσι χρόνια. (Η άποψη του Ichazo είναι ότι οι άλλοι δεν του απέδωσαν την πρέπουσα αναγνώριση και ξεκίνησαν εκστρατεία δυσφήμισης για να τον κάνουν να φανεί σαν «τρελός μυστικιστής».*) Ο Claudio Naranjo παρακολούθησε τις διαλέξεις του Ichazo γύρω από τους τύπους προσωπικοτήτων στο Σαντιάγκο της Χιλής τη δεκαετία του '70 και δημοσίευσε το βιβλίο Enneatypes in Psychotherapy (Εννεαγράμματα στην Ψυχοθεραπεία) το 1995. Ένας Ιησουίτης ιερέας ονόματι Bob Ochs πήρε τα εννεαγράμματα από τον Naranjo και τα δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγο το 1971. Ο Naranjo επίσης δίδαξε την Helen Palmer, η οποία ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει την απόκρυφη προφορική παράδοση στα γραπτά της. Μέχρι τη στιγμή που το εννεάγραμμα έφτασε στον Palmer, είχε εμπλουτιστεί με δυτικές ψυχολογικές αντιλήψεις. Ωστόσο, παρέμεινε ως μια ομάδα διδαγμάτων χωρίς καμία επιστημονική βάση.

Η Helen Palmer είναι η συγγραφέας του βιβλίου The Enneagram: Understanding Your self and the Others in Your Life (Το Εννεάγραμμα: Κατανοώντας τον Εαυτό σας και τους Άλλους στη Ζωή σας) (1988). Η Arica μύνησε την Palmer για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά έχασε. Ωστόσο, η Palmer φαίνεται να έχει βασίσει τη δουλειά της στον Ichazo έχοντας αλλάξει την ορολογία. Το Εννεάγραμμα αντικατέστησε το Εννεάγωνο και ο τύπος προσωπικότητας αντικατέστησε το εγω-στερεότυπο, για παράδειγμα.

Η Palmer λέει ότι το «Εννεάγραμμα είναι ένα ψυχολογικό και πνευματικό σύστημα με ρίζες στις αρχαίες παραδόσεις.»  Ταξινομεί τους ανθρώπους με βάση τις θεμελιώδεις αδυναμίες ή αμαρτήματα: θυμό, έπαρση, ζήλια, πλεονεξία, λαιμαργία, πόθο, νωθρότητα, φόβο και δόλο. Αποκαλεί αυτές τις αδυναμίες «κυρίαρχες τάσεις».Καθένας από μας έχει μια προσωπικότητα που κυριαρχείται από μία από τις εννέα κυρίαρχες τάσεις. Η γνώση του τύπου του δικού σου και των άλλων θα σε βάλει στη διαδικασία της «αυτογνωσίας και της συναίσθησης, βελτιώνοντας τις σχέσεις», λέει η Palmer.

Κάθε τύπος προσωπικότητας έχει έναν αριθμό και έναν τίτλο.


Οι εννέα τύποι προσωπικότητας και οι εννέα κυρίαρχες τάσεις

Ο Τελειομανής

Ένα

Θυμός

Ο Δοτικός

Δύο

Έπαρση

Ο Ερμηνευτής

Τρία

Δόλος

Ο Ρομαντικός

Τέσσερα

Ζήλια

Ο Παρατηρητής   

Πέντε

Πλεονεξία

Ο Στρατιώτης

Έξι

Φόβος

Ο Επίκουρος

Επτά

Λαιμαργία

Το Αφεντικό

Οκτώ

Πόθος

Ο Μεσάζοντας

Εννέα

Νωθρότητα

Η ταξινόμηση των προσωπικοτήτων είναι κάπως αυθαίρετη. Τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ichazo, και τροποποιήθηκαν από την Palmer και τους άλλους σύμφωνα με τις δικές τους ιδιοσυγκρασιακές απόψεις, έχουν κάποια αξία. Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε σίγουρα να μάθει πολλά σημαντικά πράγματα για τον εαυτό του εστιάζοντας στο κεντρικό του ελάττωμα ή ελαττώματα, αλλά οι υποστηρικτές του εννεαγράμματος φαίνεται πως ενδιαφέρονται για πολλά περισσότερα από λίγη αυτογνωσία. Λένε πως με μια απλή ματιά στο εννεάγραμμα, βρίσκονται ολόκληρα μεταφυσικά συστήματα, ψυχολογίες θρησκείες, κοσμολογίες και σημεία εκτόξευσης προς ανώτερα επίπεδα συνείδησης και πληρέστερης ύπαρξης.  Φαίνεται πως δεν υπάρχει τέλος σε όσα μπορεί κανείς να βρει σε αυτές τις εννέα γραμμές.

Κάποιοι, για παράδειγμα, έχουν αναπτύξει προφίλ προσωπικότητας για τους διάφορους «τύπους» προσωπικοτήτων.

Τύπος 5

Η ζωή του τύπου 5 επικεντρώνεται στη σκέψη. Τα υγιή Πεντάρια είναι εξόχως διανοούμενα και δραστήρια. Μπορούν να είναι, αν όχι ιδιοφυΐες, τότε ασυνήθιστα επιτυχημένοι. Όντας οι πιο διανοούμενοι από τους 9 τύπους, αποτελούν συχνά καταπληκτικούς δασκάλους και /ή ερευνητές. Πολλά υγιή Πεντάρια είναι καλοί συγγραφείς εξαιτίας της οξείας παρατηρητικότητάς τους και του ανεπτυγμένου ιδεαλισμού τους. Είναι πολύ αντικειμενικοί και ικανοί να βλέπουν και να κατανοούν όλες τις πλευρές μιας ερώτησης.

Όταν ένα Πεντάρι γίνει λιγότερο υγιές, τείνει να αποσύρεται. Αντί να αντιμετωπίσουν την ευαισθησία τους με συναισθηματική αποστασιοποίηση από τα γεγονότα, απομακρύνονται από την πραγματικότητα ζώντας στο δικό τους κόσμο και μη ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της δραστήριας ζωής. Η ανεξαρτησία στη σκέψη που διαθέτουν εκ φύσεως  εκφυλίζεται σε αλαζονεία. Μπορούν να γίνουν αρκετά αλαζόνες ή εκκεντρικοί. Στις ταινίες, τα Πεντάρια είναι οι «τρελοί καθηγητές».

Πεντάρια που ίσως ξέρετε: Bill Gates, Scrooge, Buddha, T. S. Eliot, John Paul Sartre, Rene Descartes, Timothy McVeigh, Joe DiMaggio, Albert Einstein, H. R. Haldeman, Ted Kaczynski, Jacqueline Onassis και Vladimir Lenin.*

Scrooge (Σκρουτζ) και Descartes (Καρτέσιος); Να ένα περίεργο ζευγάρι. Όλοι μπορούν να μαντέψουν τα κριτήρια στα οποία βασίζεται αυτή η ταξινόμηση. Θυμίζει τις αστρολογικές προβλέψεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας τρόπος να ελεγχθεί η αξιοπιστία της. Στην καρδιά αυτής της πνευματιστικής ψυχολογίας βρίσκονται αρχές που θυμίζουν αμυδρά τους βιορυθμούs, τη αριθμολογία, την αστρολογία, τις κάρτες ταρώ, και τις κατηγοριοποιήσεις Myers-Briggs. Τίποτα στην τυπολογία δεν θυμίζει κάτι που να προσεγγίζει το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα είδη  προσωπικότητας.

Ο παραπάνω τύπος προσωπικότητας ήταν ο δικός μου όταν έκανα ένα σχετικό τεστ. Ωστόσο, το τεστ συνοδευόταν από την ακόλουθη συμβουλή:

Σας ταιριάζει αυτός ο τύπος προσωπικότητας; Αν όχι, γυρίστε πίσω στο τεστ, ξανασκεφτείτε κάποιες από τις απαντήσεις σας και δείτε εάν θα βρείτε τον τύπο σας. Δεν είναι εύκολο. Ο τύπος που προκύπτει από το εννεάγραμμα είναι μια ενέργεια που χρησιμοποιούσατε όλη σας τη ζωή χωρίς να το γνωρίζετε. Σας συμφέρει να μη γνωρίζετε αυτή την ενέργεια διότι μπορεί να αλλάξει ελαφρά αυτά που θεωρούσατε κίνητρά για πολλά πράγματα. Εξάλλου, αυτή η ενέργεια έχει μια άσχημη πλευρά που ίσως να μη θέλετε να αναγνωρίσετε.

Εάν ο τύπος προσωπικότητας που προκύπτει δεν σας ταιριάζει, γυρίστε πίσω και αλλάξτε κάποιες από τις απαντήσεις έως ότου ταιριάζει, αλλά να είστε προσεκτικοί διότι μπορεί να αυταπατάστε με τις απαντήσεις που δώσατε την πρώτη φορά ή με τις δεύτερες απαντήσεις σας! Παρατηρήστε επίσης ότι το παραπάνω προφίλ περιέχει διάφορες αμφιλεγόμενες εκφράσεις: «μπορούν να είναι», «είναι συχνά», «τείνουν να», «μπορούν να γίνουν». Το βασικό χαρακτηριστικό του τύπου Πέντε είναι η σκέψη. Κανείς δεν χρειάζεται τεστ προσωπικότητας για να καθορίσει εάν η κυρίαρχή του/της ενέργεια, κίνητρο, εμμονή, πάθος κλπ. είναι η διανοητική. Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι παρατηρητικοί και οι διανοούμενοι είναι συχνά αλαζόνες. Αυτό το συμπέρασμα δεν αποτελεί καμιά επιτυχία. Ούτε είναι πολύ χρήσιμο, όπως είναι προφανές από τη λίστα των ανθρώπων που υποτίθεται ότι είναι Πεντάρια.

Οι περιορισμοί του εννεαγράμματος είναι οι περιορισμοί της φαντασίας εκείνων που δουλεύουν με αυτό. Κάποιος ισχυρίζεται ότι «το κυρίαρχο πάθος του Πενταριού είναι η πλεονεξία ως προς το χρόνο και τα υλικά αγαθά, και ότι το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η απόσυρση από τα βιώματα.» Κάποιος άλλος περιγράφει το Πεντάρι ως Διανοούμενο και χαρακτηρίζει αυτόν τον τύπο με βάση τον κυρίαρχο φόβο του: φόβο συντριβής από τον κόσμο. Μας λένε ότι αν θέλουμε να τα πάμε καλά με ένα Πεντάρι, θα πρέπει

Να είμαστε ανεξάρτητοι και όχι κολλημένοι. Να είμαστε ευθείς και σύντομοι στις κουβέντες μας. Εμείς τα Πεντάρια χρειαζόμαστε χρόνο μόνοι μας για να επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας. Θυμηθείτε ότι εάν φαίνομαι ακατάδεκτος, απόμακρος ή αλαζόνας, μπορεί να είναι γιατί νιώθω άβολα. Κάντε με να νιώσω ευπρόσδεκτος, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό γιατί μπορεί να αμφισβητήσω την ειλικρίνειά σας. Εάν ενοχλούμαι όταν πρέπει να επαναλαμβάνω πράγματα, ίσως φταίει το γεγονός ότι μου είναι δύσκολο να εκφράσω τις σκέψεις μου εξ’αρχής. Μην έρχεστε πάνω μου σαν μπουλντόζα. Βοηθήστε με να αποφύγω τα πράγματα που με ενοχλούν: πάρτυ με πολύ κόσμο, τη δυνατή μουσική των άλλων, το υπερβολικό συναίσθημα, και την εισβολή στον ιδιωτικό μου χώρο.

Αυτή είναι μια καλή συμβουλή για να τα πηγαίνεις καλά σχεδόν με όλους, εκτός από εκείνους που θα προτιμούσαν να είναι σε ένα μεγάλο πάρτυ έχοντας περάσει το απόγευμα μόνοι με ένα βιβλίο.

Μας λένε επίσης ότι για να μπορέσει ένα Πεντάρι να φτάσει τις δυνατότητές του, πρέπει να πάει αντίθετα στο ρεύμα και να προσπαθήσει να είναι σαν Οχτάρι, του οποίου βασικό χαρακτηριστικό είναι ο πόθος. Ωστόσο, οι επιστημονικές μελέτες που υποστηρίζουν αυτό τον ισχυρισμό φαίνεται να έχουν χαθεί.*

Κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν δεκαέξι βασικοί τύποι προσωπικότητας και χρησιμοποιούν τον Δείκτη Προσωπικότητας Myers-Briggs. Όπως είπε ο Jung, θα μπορούσαν να υπάρχουν όσοι τύποι προσωπικότητας θέλουμε, ακόμα και 360 (McGuire: σελ. 342). Ποιος έχει δίκιο; Ίσως έχουν κι οι δυο άδικο. Ίσως πρέπει απλά να σκεφτόμαστε δύο τύπους, αυτόν από τον Άρη και εκείνον από την Αφροδίτη, όπως ισχυρίζεται ο John Gray, Ph.D.

Σχετικές καταχωρίσεις: αστροθεραπεία, φαινόμενο Φόρερ, δείκτης προσωπικότητας Myers-Briggs, αριθμολογία και κάρτες ταρώ


Περισσότερες Πληροφορίες

Keen, Sam "Interview with Oscar Ichazo" Psychology Today, July, 1973.

McGuire, William and R. F. C. Hull, eds., C. G. Jung Speaking (Princeton University Press, 1977)

 
Copyright © skepdic.gr
Κεντρική σελίδα Κεντρική σελίδα